Icke-inhemska reptiler

På det brittiska fastlandet har en viss art av europeisk ödla fått ett fast fotfäste. Även om vi vet att vissa populationer har införts, är ursprunget till andra osäkert. Det kan faktiskt vara infödd i vissa områden. Det här är Reptil.se.

En ytterligare Reptiler, den gröna ödlan, är mest osannolikt att vara infödd även om det har förekommit upprepade introduktionsförsök tidigare (nu, naturligtvis, olagligt), varav många har överlevt i många år. Det finns säkert en nuvarande avelskoloni känd i södra England.

Båda dessa arter är infödda till Jersey på Kanalöarna.