Vad är Iptv och hur fungerar det?

Detta projekt som kommer att starta företaget, är distributionen genom abonnemang av TV-eller videosignaler via bredbandsanslutningar över IP-protokollet. Till skillnad från nuvarande anslutningar sänder leverantören inte sitt innehåll som väntar på att tittaren ska ansluta, men bara när kunden begär det. Detta möjliggör utveckling av”pay-per-view eller on-demand”. Användaren måste ha en mottagningsenhet ansluten till sin […]

Icke-inhemska reptiler

På det brittiska fastlandet har en viss art av europeisk ödla fått ett fast fotfäste. Även om vi vet att vissa populationer har införts, är ursprunget till andra osäkert. Det kan faktiskt vara infödd i vissa områden. Det här är Reptil.se. En ytterligare Reptiler, den gröna ödlan, är mest osannolikt att vara infödd även om […]

Låsdyrkning med hjälp av dyrkar

Låsdyrkning är en Sekundär färdighet i DoD5. Gycklare, lönnmördare, paladiner och tjuvar får den som yrkesfärdighet. Den är baserad på Grundegenskapen SMI. Färdigheten Låsdyrkning används (såklart) för att öppna lås som man inte har en nyckel till. Normalt krävs ett stort knippe dyrkar. Har man inga dyrkar kan man försöka dyrka upp låset med hjälp […]