Lustgas: Riksdagen förbjuder missbruk av lustgas

En lustgas produkt tillgänglig kommersiellt och på Internet
lustgas är en gas för medicinskt bruk men kan också finnas lagligt i handeln och på Internet i form av patroner eller behållare, till exempel för sifoner av vispad grädde. Den nya lagen förbjuder således “försäljning eller erbjudande till en mindre lustgas, oavsett lustgas förpackning”.

E-handelsplatser måste för sin del ange förbudet mot försäljning av lustgas till minderåriga av denna produkt. Andra bestämmelser förbjuder också försäljning av denna lustgas till någon person, mindre eller inte, i dricks-och tobaksaffärer. Slutligen förbjuder texten försäljning av lustgas produkter som kan användas för att tillverka den för att “få psykoaktiva effekter säger Skolparty.se“.

Många potentiella skadliga lustgas effekter
Enligt det interministeriella uppdraget mot narkotika och beroendeframkallande beteende (Mildeca) är missbruk av denna lustgas “en alltmer utbredd praxis” bland ungdomar på jakt efter en snabb euforisk produkt. De potentiella skadliga lustgas effekterna är många: yrsel eller medvetslöshet men också respiratoriska, hjärt-eller neurologiska störningar. Mildeca rapporterar flera dussin allvarliga fall de senaste åren.

I avsaknad av tillräcklig nationell lagstiftning om lustgas fram till dess hade stadshus ibland försökt att hantera förbud genom kommunala bilagar, men utan stor framgång. Efter omröstningen välkomnade statssekreterare för barn och familjen Adrien Taquet antagandet av denna lag “som bär ett kraftfullt budskap om förebyggande och skydd av minderåriga att använda lustgas“.