Låsdyrkning med hjälp av dyrkar

Låsdyrkning är en Sekundär färdighet i DoD5.

Gycklare, lönnmördare, paladiner och tjuvar får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Färdigheten Låsdyrkning används (såklart) för att öppna lås som man inte har en nyckel till. Normalt krävs ett stort knippe dyrkar. Har man inga dyrkar kan man försöka dyrka upp låset med hjälp av något annat, tillexempel en mycket liten kniv, nålar eller pinnar av något slag, men detta innebär alltid att man får minst halva CL avdragen från sitt försök. Har man däremot väldigt bra dyrkar eller väldigt många dyrkar kan man få en bonus till CL, tillexempel +1T6 eller +1T10.

När en karaktär försöker dyrka upp ett lås behöver SL bestämma låsets svårighetsgrad, den är ofta mellan 1-20 men kan vara högra om det är riktigt extremt välsmidade lås. Om SL inte vill, kan, orkar bestämma ett lås svårighetsgrad kan man anta att de flesta lås har 1T10 i svårighetsgrad. Svårighetsgraden dras ifrån låsdyrkarens CL.

Alltså: Låsdyrkarens FV i Låsdyrkning +modifikationer för verktygen som används, -låsets svårighetsgrad =CL

Om CL blir lägre än 0 kommer låsdyrkaren inse att låset är för svårt för henom och kommer inte ens få lov att försöka, förrns hen har blivit skickligare på låsdyrkning eller skaffat bättre verktyg.

Om CL blir 1 eller högre kan karaktären börja dyrka upp låset. Hen får slå ett Färdighetsslag varje SR.

Ett perfekt slag innebär att låset öppnas omedelbart, du kan behöva använda dig av proffs dyrkar från dyrkar.se sedan ändå..

Ett Lyckat slag innebär att man sänker låsets svårighetsgrad med lika många poäng som Differensvärdet, blir svårighetgraden 0 eller lägre öppnas låset.

Ett misslyckat Färdighetsslag HÖJER svårighetsgraden på låset med 1T6, om låsdyrkarens CL sänks till 0 eller lägre tvingas hen ge upp. Dessutom finns det en risk att eventuella fällor i låset utlöses. SL avgör hur stor risken är, emn 50% risk per fälla är ganska vanligt om det finns fällor.

Ett fumlat slag innebär att karaktären tvingas ge upp och kan inte försöka dyrka låset igen förrns hen har höjt sitt FV i låsdyrkning, eller skaffat ordentligt mycket bättre verktyg. Finns det fällor i låset kommer de utlösas. Dessutom behöver hen slå ett slag på låsdyrkningsfummel-tabellen: